Vår historia

För historien i framtiden

För att kunna blicka in i framtiden måste man kunna sin historia. För Engbloms Åkeri började det med en häst och en vagn. Året var 1919 och Axel Engblom etablerade sitt företag på Norrmalm, en stadsdel som numera endast finns i historien.

I dag är det den tredje generationen Engbloms som styr företaget. Nu, nästan hundra år senare, kan steget från hästskjuts till dagens miljö-klassade lastbilar tyckas långt.
 
Men den resa som Engbloms Åkeri varit med om har ändå en röd tråd. Det handlar om att hjälpa våra kunder att lösa problem. Oavsett om det är stenkol som ska transporteras från båtar i hamnen som på 20-talet eller en långtradare som väntar på att lossas i dag så är kundernas behov desamma. De vill ha en snabb och smidig tjänst som löser problemet.
 
Därför har egentligen inte verksamheten förändrats så mycket. Visst har maskiner och bilar utvecklats oerhört. De blir starkare och klarar mer, samtidigt som utsläppen minskar. Arbetsmiljön har förbättrats oerhört inne i maskinerna. Och de tyngsta jobben har försvunnit. Lastkarlarna är för länge sedan borta och har ersatts av allt effektivare kranar.

Men grunduppdraget är detsamma. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder. Till vår hjälp har vi två-tre- och fyraxlade lastbilar, grävmaskiner, hjultraktor och teleskoptruckar. 

 

Vi har också vår erfarna och yrkeskunniga personal och en transportledning som ser till att kunderna får den snabba service som kommit att bli ett signum för Engbloms Åkeri.
 
Hästen ersattes av lastbil. Lastkarlarna byttes ut mot kranar. Hand-grävning har tagits över av grävmaskiner. Vad nästa steg i utvecklingen blir är svårt att sia om. Men vår förhoppning är att Engbloms Åkeri ännu i många år finns som en viktig och effektiv resurs för våra kunder.

1932 byggdes det sista huset på Norrmalm. Det var skepparen Svensson som byggde ett stenhus på Norrmalmsgatan 27. Stående vid åkare Axel Engbloms lastbil ses längst till höger chauffören Gösta Westling. I mitten står Albin Eriksson, som också var anställd i åkeriet. De övriga på bilden var anställda av entreprenören, byggmästare Bork.

En del av Sundsvalls historia

Engbloms åkeri startade 1919 då Per Axel Engblom köpte en häst och en vagn av Alfred Sjöberg på Södermalm. Han slog sig ner på Norrmalm som på den tiden var något av ett centrum för både hästhandlare och åkerier där han köpte en gammal gård.
 
Det var den 24 maj 1919 som Axel Engblom skrev under sina ansökan om att få bedriva åkeriverksamhet. för varuutforsling inom staden. En vecka senare hade han fått sin ansökan godkänd av magistraten vid Sundsvalls råd hus, men för att få sitt tillstånd var även polisen tvungen att intyga att Engblom var välfrejdad samt ägde erforderlig kunskap i räkning och skrivning.

Företaget växer med personbil och lastbil

Verksamheten växte sakta men säkert under de första åren, med fler hästar och redan 1923 köptes den första bilen in. Det var en personbil och användes främst som en slags taxi där man skjutsade försäljare till olika kunder. Tre år senare, 1926 köptes den första lastbilen, en Chevrolet till en kostnad av 4 500 kronor. Men hästarna fanns kvar parallellt med motorfordonen i verksamheten i många år. Inte minst krigsåren 1939–1945 blev en återgång till hästskjutsar då kronan rekvirerade rörelsens lastbilar.

 

På den här tiden var hamnen och järnvägen viktiga knutpunkter för verk-samheten. De så kallade Stockholmsbåtarna kom med varor som lossades på kajen och som Engbloms skjutsar körde ut till kunderna. Kolbåtarna var en annan viktig verksamhet som försåg stadens fastigheter med bränsle för upp-värmning. Snöröjning var precis som idag ett viktigt inslag i verksamheten vintertid.
 
På Norrmalm fanns även en kvarn och bageri. Engbloms ansvarade för att hämta säd vid järnvägen för transport till kvarnen och körde sedan ut det färdiga brödet till affärerna i staden.

Mina föräldrar tyckte att jag skulle ha en riktig utbildning. När jag tog realen och gick ut läroverket så var det diskussion om att jag skulle gå handelsskola. Under sommarlovet jobbade jag på åkeriet och körde häst. När sista anmälningsdagen till skolan kom frågade pappa om jag skulle skicka in ansökan. Då gick jag ut och selade på hästen.

Alf Engblom

Per Axel Engbloms son Alf, född 1925, började redan tidigt intressera sig för hästarna körde själv parallellt med att han gick i skolan. Efter realen började han jobba på heltid i åkeriet och körde häst i två år innan han hade åldern inne för körkort.
 
– Bland annat minns jag på vintern när vi körde snö. Då försågs vagnarna med höglämmar. Merpart av lastningen skedde för hand. Vi gick på ackord och fick betalt per snölass som vi tippade i ån. Det kunde vara väldigt hektiskt och vi höll på till 10-tiden på kvällarna.

 

Alf var också en av de yngsta i Sverige på sin tid som fick trafikkort. Anled-ningen var att det under kriget var det stor brist på chaufförer och bilar.
 
– Egentligen skulle man vara 21 år för att få trafikkort och köra lastbil men jag fick dispens. Jag tog körkortet när jag fyllde 18 år och bara någon månad senare fick jag trafikkortet. Provet bestod i att jag fick köra en runda för en besiktningsman som genast godkände mig, berättar han.

 

Jobbet var fysiskt hårt på ett helt annat sätt än idag. – Det var alltid två personer i bilen, en chaufför och en lastkarl. Kranar fanns inte utan skulle man lasta grus så fick man skyffla för hand.

Andra världskriget var en period av stagnation för företaget medan årtionderna efter innebar en ordentlig expansion. Under 50- och 60-talet växte företaget snabbt med nya bilar samtidigt som lastmaskinerna gjorde sitt intåg. Från början handlade det om ombyggda jordbrukstraktorer med så småningom kom även specialanpassade grävmaskiner.
 
Engbloms var också ett av de första åkerierna i staden som hade traktor. – Det var ett elände med vajerspel, en Bolinder-Munktell, en ombyggd jordbruksmaskin som startades på bensin och sedan gick man över på fotogen.
 
Engbloms hade som flest anställda under 50-talet och var som mest cirka 25 personer. När lastkarlarna successivt försvann och maskinparken moderni-serades minskade också antalet anställda. Lokalerna på Norrmalm började dock bli trångbodda och var inte helt moderna.
 
– Verkstaden var i ett gammalt stall och det var trångt och mörkt. Vi hade inte plats med alla bilar inne på gården utan fick nyttja en allmänning å andra sidan gatan som uppställningsplats, berättar Alf Engblom.

1959, vy över stadsdelen Norrmalm. Engbloms Åkeri, Norrmalmsgatan 33, markerad med en cirkel.

Åkericentrum på Norrmalm

Stadsdelen Norrmalm hade flera åkerier. Företag som Westmans, Åkeribolaget och Berglunds tillhörde Engbloms kollegor. Sundsvalls styrande ville flytta åkerierna från den nedslitna stadsdelen och skissade på en tomt längre väster ut längs Selångersån, bortanför nuvarande Universitetet som ett nytt centrum för åkerierna i staden.

 

Diskussionerna om en flytt tog fart redan i slutet av 50-talet och många åkare var också intresserade av den tomt som kommunen anvisat. Men när flytten väl blev av var det bara Engbloms som fanns med. Ingen av de andra åkerierna finns heller kvar i dag.

Engbloms satsade stort på en egen fastighet och en egen verkstad. Här fanns även plats för kontor, garage och även en lägenhet för familjen på över våningen. Måndagen den 4 september 1967 åkte chaufförerna för första gången ut från de nya lokalerna vid Videgränd. Det var dagen efter högeromläggningen och första vardagen som svenskarna fick köra på höger sida av vägen.
 
Hans Andersson började jobba på Engbloms som chaufför 1966 och minns flytten till de nya lokalerna.
 
– Det var som att komma till paradiset. Här fanns det riktiga omklädningsrum med toaletter och tvättmöjligheter. Vi fick egna klädskåp och moderna garage till bilarna.
 
Verksamheten förändrades också. Varuutkörningarna från järnvägen och hamnen försvann men istället gjorde byggboomen att Engbloms hade mer att göra än någonsin tidigare.

På 70-talet blev Engbloms känd för sina kranar. 1976 tog en av kranarna till och med plats i en australiensisk tidning. Under rubriken ”The sky is the limit” presenterades den svenska kranens otroliga lyftförmåga.
 
Då Axel Engblom allt mer kom att ägna sig åt travhästar och det egna stallet på Bergsåker blev det sonen Alf som tog över ansvaret för familjeföre-taget. Hustrun Anna skötte administration och ordermottagning.
 
Alf Engblom engagerade sig i inte bara i företaget utan även i branschen i stort och var även annat ordförande i Åkericentralen, som senare gick upp i dagens Sundfrakt.
 
På 80-talet gjorde den tredje generationens Engblom entré då Alfs söner, Per och Lars, började jobba i företaget. 1988 tog de över företaget helt och hållet med Per som vd.

 

2016 började nästa generation Engblom sin bana på åkeriet då Lars son Joakim började köra hjullastare.

Engbloms Åkeri AB

Videgränd 4
852 34 Sundsvall

Kontakt

060 - 61 37 62
engblomsakeri@telia.com
© 2020 Engbloms ÅkeriInformation om cookies